Logopedie voor verstandelijk gehandcapten

Hallo, mijn naam is Stan en ik wil jullie van harte welkom heten op mijn blog! Op deze plek zal ik jullie van alles gaan vertellen over welzijn en gezondheid. Gezond en wel willen zijn is iets van alle tijden, maar ik merk de laatste tijd dat er steeds meer over gezegd en geschreven wordt. Hier komt niet altijd een eensluidend beeld uit naar voren, vandaar dat ik dit blog ben begonnen. Hier zal ik voor jullie de zin van de onzin proberen te scheiden en jullie op de hoogte houden van wat voor mij werkt op het gebied van bijvoorbeeld bewegen en voeding. Veel leesplezier!

Logopedie voor verstandelijk gehandcapten

20 juni 2017
 Categorieën: Gezondheid & medisch, Blog


Een logopedist houdt zich met de communicatiestoornissen die betrekking hebben op de functies van de mond. Tijdens een behandeling zal een patiënt zorg, training en adviezen krijgen. Het doel van deze trainingen is het herstellen en onderhouden van de communicatie. Dit houdt in dat er wordt gewerkt aan het gebruik van de stem, uitspraak, taal en gehoor. Ook zal worden gekeken of er problemen zijn met het slikken, eten en drinken. Deze kunnen namelijk ook van invloed zijn op het spreken van de persoon. Een logopedist is een persoon die alle facetten bekijkt. Ook wordt gekeken of de persoon, om wie het gaat, contact zoekt of hij of zij dit juist vermijdt. Voordat een plan van behandeling wordt opgesteld, wordt dat altijd eerst doorgenomen. Omdat het vaak nog om jongere kinderen gaat, wordt dat eerst met de ouders besproken. Ook met de eventuele begeleiders wordt het plan van aanpak besproken. Er kan een aanpassing worden verlangd in de omgeving met een oefenprogramma. 


Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten zouden kunnen zijn; - Het contact maken. Heeft hij of zij daar moeite mee. Zo ja, dan moet daar eerst aandacht aan worden besteed. Het contact maken is een van de belangrijkste manieren voor een normale communicatie. - Misschien is een gehoorapparaat nodig. Indien iemand een slecht gehoor heeft, kan hij of zij ook moeilijker communiceren. - Hij of zij zal de mensen of zich heen moeten leren begrijpen. - Duidelijk aangeven wat je die dag gaat doen. Hij of zij zal daarom beter moeten leren praten. Dit zijn enkele van de vele onderwerpen waar een logopedist rekening mee zal gaan houden.


Verstandelijk gehandicapten

 Logopedie voor verstandelijk gehandicapten is inspannender. De persoon die de logopedie voor verstandelijk gehandicapten op zich neemt heeft het extra moeilijk. Hij of zij zal op de eerste plaats een goede relatie moeten opbouwen met de patiënt. Wanneer dat er niet zou zijn dan is beter leren spreken vaak onmogelijk. Een verstandelijk gehandicapte kan doorgaans moeilijk contact maken. Ook het op een bepaalde manier leren ademen is moeilijker aan te leren. Het is goed als een logopedist op zeer jonge leeftijd van het kind begint. Dan kan de logopedist in de loop van jaren een vertrouwensband opbouwen. Dat heeft een dergelijk kind nodig. Een logopedist die verstandelijk gehandicapten wilt en kan helpen vormt een vak apart. Het is vaak wel een dankbaar beroep. Wanneer een kind contact met je maakt, verwordt het contact warm en aanhankelijk. Zo'n verstandelijk gehandicapt kind zal een vertrouwenspersoon opzoeken. Zonder het te weten zal hij of zij een band met je willen hebben. Nu heb je bij verstandelijk gehandicapten wel verschillende gradaties. Zo zijn er zeer ernstige vormen waarbij een logopedist niet kan helpen. Het motto blijft onverwijld wel: hoe eerder je er mee begint des te beter het resultaat dat behaald kan worden.
Bent u op zoek naar een verantwoordelijk organisatie dat logopedie voor verstandelijke gehandicapten aanbiedt? Kijk dan eens op de site van LeekerweideGroep.