Zorg en welzijn: ouderenzorg

Hallo, mijn naam is Stan en ik wil jullie van harte welkom heten op mijn blog! Op deze plek zal ik jullie van alles gaan vertellen over welzijn en gezondheid. Gezond en wel willen zijn is iets van alle tijden, maar ik merk de laatste tijd dat er steeds meer over gezegd en geschreven wordt. Hier komt niet altijd een eensluidend beeld uit naar voren, vandaar dat ik dit blog ben begonnen. Hier zal ik voor jullie de zin van de onzin proberen te scheiden en jullie op de hoogte houden van wat voor mij werkt op het gebied van bijvoorbeeld bewegen en voeding. Veel leesplezier!

Zorg en welzijn: ouderenzorg

13 juli 2017
 Categorieën: Thuisverzorging, Blog


Ouderenzorg

Aan de zorg voor ouderen wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteedt. De ouderenzorg, zoals we tegenwoordig kennen, bestaat nog maar sinds de jaren vijftig en zestig uit de vorige eeuw. Het eerste moderne bejaardenhuis werd in 1965 geopend. Daarvoor werden de bejaarden in grote zalen verzorgd. Hierbij werden de mannen en vrouwen gescheiden. Dat was natuurlijk geen goede situatie.


Veranderingen

Er is de laatste jaren veel veranderd in de ouderenzorg, alleen de ouderen niet. Veel mensen die oud worden, hebben extra zorg nodig. Na de tweede wereldoorlog kwam er een wetenschappelijke belangstelling voor de zorg van ouderen. Vanaf de jaren 60 veranderde de kijk op de bejaardenzorg. Er werden moderne bejaardenhuizen gebouwd. Tegenwoordig worden deze tehuizen een woon-verzorgcentrum of woon-zorgcomplex genoemd. Hier wonen nu de ouderen die extra zorg en verpleging nodig hebben. Dat kan permanent, maar ook tijdelijk zijn. 


Eigen omgeving blijven wonen

Tegenwoordig is de opzet dat zoveel mogelijk ouderen in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat kan in aanleunwoningen of serviceflats. De bewoners van de aanleunwoningen en serviceflats kunnen daarbij gebruik maken van de diensten van het woonzorgcentrum. Vaak kiezen ouderen ervoor dat ze kleiner willen gaan wonen. Ze worden daarbij dan geholpen door de thuiszorginstelling. De laatste jaren daalt het aantal ouderen dat gebruik maakt van een instelling. Ongeveer 95% van de ouderen van boven de 65 jaar woont nog thuis. De mensen die een lichte zorgvraag hebben, komen na 2013 niet meer in aanmerking om te gaan wonen in een zorginstelling. De Wet langdurige zorg, Wlz, zorgt ervoor dat ook ouderen met een zwaardere zorgaanvraag zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Mensen zoals familieleden, buren, vrienden en mantelzorgers zorgen ervoor dat zij daarbij worden geholpen.


Wat heeft een oudere nodig? 

Er wordt tegenwoordig nauwkeurig vastgesteld wat een oudere aan ouderenzorg nodig heeft. Hierbij wordt op de eerste plaats gekeken wat de cliënt nodig heeft en zijn sociale netwerk. De zorg zal bijspringen wanneer het eigen netwerk niet kan helpen.  In de toekomst worden alle gegevens bijgehouden door de cliënt in een levenslang medisch dossier over zijn/haar gezondheid. Hij/zij geeft daarbij toestemming dat zorgverleners de gegevens mogen bekijken. De Nederlandse zorg maakt veel gebruik van eHealth toepassingen. Hierbij gaat het om zelfzorg, monitoring, beeldcommunicatie en alle andere vormen die dienen voor een medische samenwerking.  Er wordt tegenwoordig ingezet op veerkracht en zelfmanagement op alle richtingen van het leven. Hierbij kunt u denken aan deelname in de samenleving, psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn en nog veel meer zaken die met een goed leven te maken hebben. De ouderenzorg is de laatste jaren sterk verandert. Veel ouderen vinden dat er veel zaken niet goed gaan. Misschien is dat ook nog wel zo, maar dat het in de loop der jaren steeds beter zal worden.

Gelukkig zijn er ook organisaties die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verlenen van zorg. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op Tante Louise.