Kiezen voor cremeren

Hallo, mijn naam is Stan en ik wil jullie van harte welkom heten op mijn blog! Op deze plek zal ik jullie van alles gaan vertellen over welzijn en gezondheid. Gezond en wel willen zijn is iets van alle tijden, maar ik merk de laatste tijd dat er steeds meer over gezegd en geschreven wordt. Hier komt niet altijd een eensluidend beeld uit naar voren, vandaar dat ik dit blog ben begonnen. Hier zal ik voor jullie de zin van de onzin proberen te scheiden en jullie op de hoogte houden van wat voor mij werkt op het gebied van bijvoorbeeld bewegen en voeding. Veel leesplezier!

Kiezen voor cremeren

18 september 2018
 Categorieën: Rouwdiensten, Blog


In Nederland kunnen we kiezen wat er na het overlijden met het lichaam gebeurt. Op dit moment is dat: begraven of cremeren. Vaak had de overledene zelf hier al ideeën over, en was dat al aan de familie of andere naasten, kenbaar gemaakt. Ook kan de keuze vastgelegd worden in bijvoorbeeld een "uitvaartwensenformulier," een testament, of codicil. Wanneer dit allemaal niet het geval is, moeten de nabestaanden hier een voorkeur over uitspreken. Vroeger, in de jaren tussen 1900 en 1960, werd vrijwel altijd gekozen voor een begrafenis. In de jaren 70 en 80 kwam er een ommekeer, en sinds 2003 vinden er meer crematies dan begrafenissen plaats. Volgens cijfers van het C.B.S zijn er in 2017; 150.027 mensen overleden, waarvan er 96.688 werden gecremeerd. Het percentage crematies ten opzichte van begrafenissen, lag in dat jaar, dan ook maar liefst op 65% (bron: L.V.C). Een aantal belangrijke oorzaken van het stijgende aantal crematies, is gelegen in het feit, dat de kerk geen prominente plaats meer in de samenleving inneemt, er vindt een ontkerking plaats. Daarnaast zijn er de alsmaar stijgende kosten van begraafplaatsen en grafrechten, die door de nabestaanden opgebracht moeten worden. Ook zien veel mensen ertegen op, om het graf van de overledene bij te houden, en te verzorgen. Waar dit eerder handelingen waren die bij het dagelijks leven hoorden, kan dit nu als een ballast gezien worden. 

Nog meer voordelen van cremeren   

Een ander voordeel van cremeren is, dat je zelf de as tot je beschikking hebt. Na de crematie is het wettelijk verplicht, dat de as een maand in een asbus wordt opgeslagen. Vaak hebben crematoria hiervoor een speciale nis, waar de as ook nog na een maand bewaard kan worden, totdat de nabestaanden besloten hebben wat ermee moet gaan gebeuren. Wanneer de as na een maand vrijgegeven wordt, kun je hier zelf een bestemming voor kiezen. Zo kun je hem bewaren in een sierurn, waar tegenwoordig heel mooie exemplaren van zijn. Maar je kunt er ook voor kiezen, om een gedeelte ervan, te laten verwerken in bijvoorbeeld een sierraad of een tatoeage. Op die manier draag je de overledene steeds bij je, wat een prettig idee kan zijn. Ook een mogelijkheid is, om de as te laten verwerken in een schilderij, waardoor je dierbare, onderdeel is geworden van je thuis. Symbolisch kan het zijn om de as te verstrooien. Dit kan zowel op een speciaal uitstrooiveld bij het crematorium, als op een plek waar de overledene een binding mee had. Soms wordt dit al tijdens een ziekbed besproken, wat de uiteindelijke beslissing makkelijker maakt.

Uitvaartverzorging de Bevelanden staat in een moeilijke periode voor u klaar.